Jump to content

R O L E P L A Y

P O K E R

C R E A T I V E

F R I E N D S

Sign in to follow this  
jeanofer

Los Santos Policijas Departaments

Recommended Posts

 

 

BpXDfPE.png
Los Santos Policijas Departaments
“Lai aizsargātu un kalpotu”

“Los Santos Policijas Departamenta misija ir aizsargāt mūsu cilvēku dzīvību un īpašumu, samazināt noziedzības biežumu un bailes no tās un uzlabot sabiedrības drošību, vienlaikus sadarbojoties ar dažādām kopienām, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Mūsu uzdevums ir to darīt ar godu un godīgumu, lai gan vienmēr īstenot visaugstākos ētikas standartus un lai uzturētu sabiedrības uzticību. Devīze “Lai aizsargātu un kalpotu” vēsta par Los Santos policijas departamenta galveno mērķi. Departaments aizsargā visu tās jurisdikcijā, esošo personu tiesības būt brīvām no noziedzīga uzbrukuma, būt drošām savās mantās, īpašumā un dzīvot mierā. “Departaments kalpo “San Andreas” iedzīvotājiem, profesionāli pildot tiesībsargājošo funkciju, un tieši šiem cilvēkiem departaments galu galā ir atbildīgs.”

BpXDfPE.png
Vēsture

 Departamenta vēsture ir gara, līdz pat 1650. gadam, saistībā ar kolonizācijam, bet šeit tiks pastāstīti departamenta svarīgākie un spilgtākie mirkļi, kur Los Santos Policijas Departaments veica visvairāk izmaiņas un izaugsmes.

1910. gadā Los Santos Policijas Departaments, bija viens no pirmajiem departamentiem pasaulē, kas piešķīra policista pilnvaras sievietei. 1918. gadā departaments bija viens no departamentiem, kas piešķīra pilnas pilnvaras afroamerikāņu sieviešu policistei.

Pirmajā pasaules karā Los Santos Policijas Departamentam problēmas nesagādāja un viss veiksmīgi turpinājās, tāpat arī otrā pasaules karā. Šajos gados diezgan daudz mainijās departamenta priekšnieki, kas ietekmēja departamenta darbību un iekšējo politiku.

Piecdesmito gadu vidū iznāca sauklis: ''Lai aizsargātu un kalpotu''.

1962.gada Krenšavas dumpji bija diezgan lieli zaudējumi priekš departamenta. Noziedzības līmenis ļoti izmainījās un ļoti palielinājās sešdesmito gadu vidū. Bet departaments diezgan ātri pielāgojās, ievērojami palielinot sodāmības noziedziniekiem un panākot, ka noziedzības līmenis ir nedaudz pārvaldāms. Policistiem pieaugot, noziedznieki kļuva gudrāki, kļuva noslēpumaināki, viltīgāki. Departamentam reaģējot uz to, sāka veidoties dažādas specializētas nodaļas, kurās tiktu izvietoti virsnieki ar īpašām iemaņām.

1970. gados departamentam bija plašs dažādu nodaļu klāsts.Helikoptera diezgan nesenais izgudrojums ļāva departamentam iegādāties pilnu aviācijas autoparku, kurš deva iespēju sniegt acis debesīs. Departamenta SWAT komanda uzsāka darbu šajā laikā, sakarā ar apšaudēm, ar vietējiem grupējumiem, kuri veica diezgan lielas laupīšanas un ķīlnieku sagūstīšanas. Lielas amatpersonas tika nolaupītas, bet departaments veiksmīgi reāģēja uz šīm laupīšanām un visas amatpersonas tika veiksmīgi cauri. 

1990. gadā Los Santos Policijas Departaments bija viens no labākajiem departamentiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņi bija kļuvuši slaveni ar savu spēju - efektīvi aizsargāt un kalpot Los Santos pilsētai. Tas viss tika pārbaudīts “Los Santos” dumpja laikā 1992. gadā. Civilie iedzīvotāji, bija ļoti saniknoti pēc tiesas prāvas, kas beidzās ar civilām nekārtībām, kuras nebija redzētas kopš 1962. gada, kuras norisinājās Krenšovsa. Departaments nespēja saturēt nemierus, un armija tika izsaukta, lai palīdzētu savaldīt Los Santos pilsētu. Lai gan departaments bija spiests izsaukt armiju, viņi joprojām izrādīja ekstrēmu disciplīnu, dumpja laikā, kad valdīja liels stress un apjukums. 4df36c021d.png

Mūsdienās departaments fokusējās uz departamenta stāvokļa uzlabošanu, jaunu tehnoloģijas ieviešanu, kā arī pievēršanos finansējuma meklēšanām. Noziedzības līmenis kopš 90. gadiem ir pastāvīgi samazinājies.PevQlB8.png

 

 

BpXDfPE.png
Ranku struktūra

Policijas Priekšnieks

Policijas Priekšnieks ir visaugstāk vērtētais policijas departamenta darbinieks. Kā policijas Departamenta priekšnieka pienākumu izpildītājs, priekšnieks ir atbildīgs par Policijas departamenta plānošanu, efektīvu administrēšanu un darbību. Šajā statusā Policijas Priekšnieks vada, plāno un koordinē konkrētu, noziedzības jomu īstenošanu, un tās mērķis ir samazināt noziedzības risku visā pilsētā, aizsargāt cilvēkus, īpašumu un saglabāt sabiedrības mieru.

Policijas Priekšnieka Vietnieks

Policijas Priekšnieka vietnieks atbild par visām operatīvajām darbībām, savā ikdienā informē Policijas Priekšnieku. Priekšnieka vietnieks, arī vada policijas nodaļas administratīvās un operatīvās darbības.

Pūlkvedis

Pūlkvedis, ir nākamais rangs,zem policijas priekšnieka vietnieka, un ir atbildīgs par biroja vadību departamentā. Viņi ziņos savam policijas priekšnieka vietniekam par departamenta nodaļas ikdienas darbu, kurā būs vairākas apakšnodaļas.

Komandieris

Komandieris, ir atbildīgs par patruļas virsnieku darbu pārbaudi un pārraudzību, lai nodrošinātu atbilstību departamenta politikai, procedūrām, noteikumiem un standartiem; personāla, iekārtu drošību un to apmācības, taktikas pārbaudi; sadarbības uzturēšanu ar daudzām pašvaldībām, valdībām, pilsoniskajām organizācijām un privātiem pilsoņiem, lai izveidotu un uzturētu pārejas punktu, lai atvieglotu departamenta funkcijas un veicinātu personāla drošību. Komandieris piemēram, rūpejas par S.W.A.T vienību un to apmācīšanu. Komandieris ir uzraugs Kapteinim. 

Kapteinis

Kapteinis, ir Leitnanta un Detektīvu rangu vērotājs. Viņš veic regulāras informācijas pārbaudes no Leitnanta un nodod tālāk Policijas Priekšnieka Vietniekam, par Detektīva darbu. Viņš ir ciešā sadarbībā ar Leitnantu un Policijas Priekšnieka Vietnieku. Kapteinis atbild uz ķīlnieku un lielu laupīšanu situācijām, veic apmācības Policijas Virsniekiem, kā rīkoties šāda situācija un veic regulāras mācības pie Komandiera. Viņš ir uzraugs Leitnantam.

Leitnants

Leitnants nodarbojās ar Detektīva ekspertīzi. Viņš veic Detektīvu apmācības un piedalās procesā, ja nepieciešams. Viņš veic regulāras informācijas pārbaudes, uzziņas un raksta atskaites Kapteinim. Leitnants ir Detektīva, Seržanta uzraugs. 

Detektīvs

Detektīvs, veic savu darbu nodaļās. Detektīvs patrulē ar netrafarētiem policijas auto rajonos, kur ir augsts noziegumu līmenis. Detektīvs ir persona, kura veic patstāvīgus reidus, nodarbojās ar zādzībām, ielas grupējumiem un to izmeklēšanu. Veic intervijas nozieguma vietās, intervē aculieciniekus, lai savāktu nepieciešamo informāciju. Veic pārunas ar noziegumu izpildītajiem, lai uzzinātu noziegumu cēloņus. Veic atskaites Leitnantam par savu darbu uz Los Santos ielām. Detektīvi ir reti redzami uniformā. 

Seržants

Seržants, nodarbojās ar Policijas Virsnieku uzraudzību. Seržants palīdz Kadetiem uzsākt darbu departamentā, tos apmācot pēc Los Santos Policijas Departamenta standartiem, politikas. Seržants veic patstāvīgu patruļu Los Santos ielās, ar departamenta izsniegtu uniformu. Seržantam arī darba pienākumos iekļaujas pamatpienākumi, kā: reaģēt uz nozieguma vai negadījuma vietu; intervēt aizdomās turētos un lieciniekus; rakstīt ziņojumus par noziegumiem; atbildēt uz radio zvaniem; uzraudzīt jebkādas aizdomīgas darbības saistībā ar notiekošajiem noziegumiem; koordinēt transportlīdzekļu satiksmi; apmeklēt atvērtos uzņēmumus, piemēram, bankas, tirgus, universālveikalus un degvielas uzpildes stacijas, lai nodibinātu uzziņas ar īpašniekiem un atbildēt uz iedzīvotāju un apmeklētāju jautājumiem. 

Policijas Virsnieks

Policijas Virsnieks, pilda tādus pamatpienākumus kā: reaģēt uz nozieguma vai negadījuma vietu; intervēt aizdomās turētos un lieciniekus; rakstīt ziņojumus par noziegumiem; atbildēt uz radio zvaniem; uzraudzīt jebkādas aizdomīgas darbības saistībā ar notiekošajiem noziegumiem; koordinēt transportlīdzekļu satiksmi; apmeklēt atvērtos uzņēmumus, piemēram, bankas, tirgus, universālveikalus un degvielas uzpildes stacijas, lai nodibinātu uzziņas ar īpašniekiem un atbildēt uz iedzīvotāju un apmeklētāju jautājumiem. 

Kadets

Pirmais solis uz karjeras kāpnēm kopā ar Los Santos Policijas Departamenta, ir policijas kadets. Uzsākot Policijas akadēmiju, kadetam tiek mācītas krimināltiesības, cilvēciskās attiecības un saziņas kodi. Turklāt viņi tiek apmācīti taktikā, šaujamieročos un auto vadīšanā. Fiziskajam fitnesam un pašaizsardzībai ir liela nozīme akadēmijas mācībās. Kadets veiksmīgi dosies uz Policijas Virsnieku, kad akadēmijas process būs beidzies un veiksmīgi iziets. 

(( Atceraties, ka šie nav 100% pēc LAPD, bet daļa ir, par cik tautas dēļ nevaram izveidot visu, sīki vienības, ir kaut kas piedomāts klāt, lai ir interesantāk. Rankiem iespējas var mainīties! )) 

 

BpXDfPE.png

Uniformas

Standarta uniforma:

Policijas izdots žetons - Tīrs un noslīpēts.

Virsnieka vārda plāksnīte - Tīra un nopulēta.

Melns sieviešu/vīriešu darba krekls. - Izmazgāts, izgludināts un tīrs.

Melns vai balts sieviešu/vīriešu T-krekls - Izmazgāts,izgludināts un tīrs.

Melna drošības josta - tīra.

Melnas sieviešu/vīriešu bikses - izmazgātas, gludinātas un tīras.

Melnas vai baltas zeķes — izmazgātas un tīras.

Melni kurpju apavi, (zābaki vai kurpes) - tīras, nopulētas un izmazgātas.

Saulesbrilles (pēc izvēles) - piemērotas formas tērpam.

Melna sieviešu/vīriešu jaka - izmazgāta un tīra.

Los Santos Policijas Departamenta standarta formas tērpu, valkā ikviens Departamenta policists no policijas priekšnieka, kas apmeklē preses konferenci vai satiksmes darbinieks, kas raksta kvīti. Tumšzilais formastērps, ko izmanto LSPD, ir labi pazīstams visā pasaulē un ir ļoti unikāls. Tāpat kā pārējiem formastērpiem, kreisajā pusē, policijas žetons atšķiras no jebkura cita ASV departamenta.  s0QJAxL.png

Motociklista uniforma:

Motociklista ķivere - notīrīta.

Policijas izdots žetons - Tīrs un noslīpēts.

Virsnieka vārda plāksnīte - Tīra un nopulēta.

Melna vīriešu ādas jaka - izmazgāta un tīra.

Melns sieviešu/vīriešu darba krekls. - Izmazgāts, izgludināts un tīrs.

Melns vai balts sieviešu/vīriešu T-krekls - Izmazgāts,izgludināts un tīrs.

Melna drošības josta - tīra.

Melnas vai baltas zeķes — izmazgātas un tīras.

Melnas motociklista ādas bikses - izmazgātas un tīras.

Melnas motociklistu kurpes (Zābaki) - izmazgāti un tīri.

Saulesbrilles (pēc izvēles) - piemērotas formas tērpam.

Los Santos Policijas Departamenta uzdevums ir izmantot dienesta piešķirtos R1200 motociklus, regulārai patrulēšanai. Saskaņā ar drošības politiku un tā kā policijas motocikli ar visu policijas aprīkojumu, var viegli svērt vairāk nekā pusi tonnas, visiem virsniekiem, kas patrulē uz motocikla, obligāti ir jāvalkā aizsargapģērbs. Tas sastāv no melna, divdaļīga, polsterēta ādas tērpa, ar parastiem standarta formastērpa piederumiem un izdevumiem, piemēram, ieroču maksts, žetona un vārda plāksnītes.TWo62KT.png

Pilota uniforma 

Viegla lidošanas ķivere - notīrīta.

Policijas izdots žetons - Tīrs un noslīpēts.

Virsnieka vārda plāksnīte - Tīra un nopulēta.

Zaļš pilotu tērps - izmazgāts un tīrs.

Melna drošības josta - tīra.

Melnas vai baltas zeķes — izmazgātas un tīras.

Melnas pilotu kurpes (Zābaki) - izmazgāti un tīri  gws2sIU.png

Los Santos Policijas Departaments, gaisa atbalsta nodaļai, kas darbojas pretterorisma un īpašo operāciju biroja ietvaros, pieprasa pilotiem valkāt formastērpu, kas ir unikāls jebkuram citam Departamentam. Zāliena zaļais, viendaļīgais lidošanas tērps ir kļuvis par LSPD ikonisku tērpu un nodrošina to ka piloti var lepoties. Papildus pilotiem taktisko lidojumu virsniekiem ir jāvalkā arī lidošanas kostīmi, atrodoties,

 darba vietā un debesīs. Šie formastērpi ir ugunsdroši un ūdensizturīgi, nodrošinot maksimālu drošību gaisa kuģa apkalpei, nezaudējot komfortu un manevrējamību.

Viegla, taktiskā uniforma (Dumpjiem, masu pūļu savaldīšanai)

Melna aizsargķivere ar stiklu priekšā - notīrīta.

Melnas aizsargbrilles - notīrītas.

Melna bruņuveste ( ieskaitot plecus un jostas vietu ) - tīra.

Caurspīdīgs kvadrātveida aizsargstikls, vairogs, aizsargs - tīrs un nopulēts.

Melni cimdi - tīri.

Melni aizsargi, ceļiem un apakštilbiem - tīri. 

Visas sejas apvelkoša gāzes maska - tīra un pārbaudīta. 

Vieglā taktiskā uniforma, kas citādi ir pazīstams kā dupmju uniforma, tiek izmantota liela mēroga pūļu,dumpju laikā, kad gumijas lodes nav pietiekamas, lai apturētu situāciju. Piemēri būtu dumpji vai liela mēroga nemieri. Šo notikumu laikā citi virsnieki var tikt izsaukti, lai uzvilktu taktisko uniformu. Šis formastērps sastāv no aprīkojuma, kas ļauj daudz lielākā mērā nodrošināt virsnieku drošību.Ķiveres ir visbūtiskākais formastērpa elements, ļaujot virsniekiem aizsargāt vienu no viņu visbūtiskākajām sastāvdaļām. Aizsargbriļu valkāšana ļauj virsniekiem neņemt vērā putekļus un citas daļiņas gaisā un koncentrēties tikai uz uzdevumu. Ķermeņa bruņas un ballistiskie vairogi nodrošina aizsardzību pret šāviņiem un šāvieniem ar lodēm. Cimdi ļauj virsniekiem darboties ar savu vidi, nebaidoties. Ceļgala sargi ļauj virsniekiem ieņemt jebkuru pozu un būt ērtiem un drošiem, neatkarīgi no apkārtējās vides. Ja situācija to attaisno, var izmantot dažādas gāzes, kas nav nāvējošas, tāpēc virsniekiem, kā daļa no formastērpa ir pieejama gāzmaska.a40J5IZ.png

SWAT uniforma

Melna aizsargķivere ar stiklu priekšā - notīrīta.

Melnas aizsargbrilles - notīrītas.

Smaga bruņuveste ( ieskaitot plecus un jostas vietu ) - tīra.

Tumši zila, pret uguns izturīga uniforma - tīra.

Kvadrātveida vairogs, aizsargs - tīrs un nopulēts.

Melni cimdi - tīri.

Melni aizsargi, ceļiem un apakštilbiem - tīri. 

Melni ūdensizturīgi zābaki - tīri.

Visas sejas apvelkoša gāzes maska - tīra un pārbaudīta. 

Los Santos Policijas Departamenta S.W.A.T. nodaļa ir vislielākā departamenta nodaļa. Tā nodarbojas ar augsta riska situācijām, piemēram, banku laupīšanām, ķīlnieku situācijām un augsta riska pārkāpumiem. Iekārtas, ko S.W.A.T izmanto, ir īpaši piemērotas šīm situācijām. Viņu formastērps ir ugunsdrošs, tā aizsegšana ir smagā ķermeņa bruņas, kas darinātas tā, lai virsnieki būtu aizsargāti, bet spētu uzturēt savu veiklību un pareizi pārvietoties. Taktiskie cimdi ir paredzēti papildu aizsardzībai, izlaižot šaujamieročus un veicot izmeklēšanu. Ceļgalu un nagu aizsargi ir paredzēti aizsardzībai, pārkāpumu laikā vai tad, kad virsniekam jāpārvietojas šaurās telpās.YnA2I2M.png

Detektīva ekipējums

Policijas izdots žetons - Tīrs un noslīpēts.

Policijas izsniegts ierocis.

Los Santos Policijas Departamenta detektīvi, pildot dienesta pienākumus, parasti valkā neoficiālu apģērbu; viņi nevalkā standarta uniformu. Lai gan detektīvs, veicot slepenas operācijas, var valkāt daudz ikdienišķākas drēbes, atkarībā no apstākļiem, vai lietas, kā piemēram, bandas tērps, ja izmeklē attiecīgās bandas lietas. Detektīvs vienmēr nēsā līdzi savu žetonu un ieroci, lai gan, protams, tas tiek novilkts tikai tad, kad virsnieks ir saistīts ar slepenām operācijām; lai gan slepenas operācijas laikā žetons var atrasties makā vai būt piekārts pie ķēdes zem krekla, ko virsnieks valkā, lai slēptu savu identitāti. 9v3YFY5.png

 

BpXDfPE.png

Departamenta transporti

 

Patruļas kruīzeris, Ford Crown Victoria Police Interceptor 

Šā transportlīdzekļa primārie uzdevumi ietver:  UIwpxwk.png

• standarta patruļa.

• atbildēšana uz ārkārtas situāciju un 911 zvaniem.

• ieslodzīto transportēšana uz un no cietuma.

“Los Santos”  policijas departamenta, vispazīstamākais transportlīdzeklis, “Ford Crown Victoria” policijas interceptors, bieži saīsināts par “CVPI”, ir nodaļas standarta patruļmašīna, ko bieži dēvē par “melnbalto”. Šo transportlīdzekli ikdienā izmanto lielākā daļa virsnieku. Tas ir labi pazīstams  izcilo vadīšanu un ātrumu, kas pārsniedz 129 KM/H. Tā tradicionālais melnbaltais krāsojums padara to unikālu no jebkura cita Policijas Departamenta, visā pasaulē. CVPI ir dažādi pārveidojumi policijas vajadzībām, tostarp uzmontēta mašīnai, personas adrešu sistēma,  mobilo datu terminālis un daudz kas cits.

Patruļas kruīzers, Nemarķētais Ford Crown Victoria Police Interceptor 

Šā transportlīdzekļa primārie uzdevumi ietver:    78Tzse2.png 

• standarta patruļa satiksmes , detektīviem un uzraudzītājiem.

• atbildēšana uz ārkārtas situāciju un 911 zvaniem.

• ieslodzīto transportēšana uz un no cietuma.

Ar tādām pašām modifikācijām, kas konstruētas ar tādiem pašiem izmēriem kā marķētajiem CVPI, tā integrētā avārijas apgaismojuma sistēma un civilā līdzīgais izskats,liek pat pieredzējušam policijas darbiniekam ieskatīties divreiz, nemaz jau nerunājot par nepieklājīgu pilsoni.

Šo transportlīdzekli izmanto detektīvi un uzraugi, vispārejai  patrulēšanai un reaģēšanai uz starpgadījumiem, bēgšanām, pakaļdzīšanos.Tas ir labi pazīstams ar izcilo vadīšanu un ātrumu, kas pārsniedz 129 KM/H. Nemarķētais modelis var būt dažādās krāsās, bet visbiežāk ir melns vai pelēks. Nemarķētajiem CVPI ir vairākas modifikācijas policijas vajadzībām, tostarp integrētas sirēnas gaismas, uzmontēta personas adrešu sistēma,  mobils datu terminālis un daudz kas cits.

SUV, Džips, Patruļas transports, Ford Police Interceptor Utility (FPIU) 

Šī transportlīdzekļa primārie uzdevumi ietver:

• standarta patruļa satiksmes , uzraudzītājiem, seržantiem, leitnantiem.   PjR1hY4.png

• atbildēšana uz ārkārtas situāciju un 911 zvaniem.

Los Santos Policijas Departaments “Ford Utility” dažādiem operatīviem izvietojumiem.

Transportlīdzeklis ir pietiekami liels, lai tajā iesēstos divi virsnieki priekšā un liels aprīkojuma daudzums aizmugurē, ko izmantot. Ford Police Interceptor Utility ir aprīkota ar pilnpiedziņas spēka piedziņas standartu. Standarta pārlūkā Ford Police Interceptor Utility ir aprīkota ar lielākiem bremžu rotoriem un labām vadības sistēmām, efektīvāku dzesēšanas sistēmu un citu standarta policijas aprīkojumu.

Policijas motocikls, BMW R1200

Šī transportlīdzekļa primārie uzdevumi ietver:    GDTxrAo.png

• standarta patruļa.

• atbildēšana uz ārkārtas situāciju un 911 zvaniem.

• Pakaļdzīšanās ar citiem motocikliem un ar diviem riteņiem saistītiem transportiem. 

Los Santos Policijas Departaments, 1909. gadā pirmo reizi uzaicināja departamentā pirmo divriteņu transportlīdzekli. Tāpat kā “Crown Victoria”, melnās un baltās krāsas, kas darbojas visā departamentā, var viegli atpazīt arī motociklu. Motocikls nodrošina ne tikai ātrumu ar savu plūsmas līnijas struktūru, bet arī veiklību un mobilitāti. Tas arī nodrošina daudz ekonomiskāku transporta veidu, ar lētākām braukšanas un uzturēšanas izmaksām. Tāpat kā visi policijas transportlīdzekļi, arī motocikls ir aprīkots ar daudzām modernām, jaudīgām sirēnas, gabarītu gaismām, kas nodrošina maksimālu redzamību gan gaišā, gan tumšā vidē. Motociklam paredzēti arī dažādi nodalījumi ekipējuma un dokumentu pārvadāšanai, piemēram, kvīšu grāmatiņas un satiksmes negadījumu ekipējums.

Gaisa spēki, Eurocopter AS350

Šī transportlīdzekļa primārie uzdevumi ietver:     cbi7Ylu.png

• standarta patruļa, gaisa spēkiem. 

• Liela ātrumu pakaļdzīšanos uz zemes vai gaisā. 

• Meklēšanas un glābšanas operācijas.

Los Santos Policijas Departamenta primārais gaisa atbalsta transportlīdzeklis, Eurocopter AS350. Šo helikopteru izmanto gaisa atbalsta units. Helikopters kopumā var pārvadāt ne vairāk kā 4 cilvēkus. AS350 ir viena dzinēja helikopters, ko darbina vai nu Lycoming LTS101, vai Turbomeca Arriel motors, kas vada trīs asmeņu galveno rotoru, kurš ir apgādāts ar Starflex rotora galvu. Tā ir slavena ar savu daudzpusību un manevrējamību, un tādēļ to var izmantot dažādās situācijās. Gaisa kuģi var arī ātri iedarbināt un apstādināt, kas nereti noder avārijas situācijās.

Bruņots, glābšanas transports - Ford Excursion

Šī transportlīdzekļa primārie uzdevumi ietver: 

Pārvest, pārtransportēt speciālo vienības komandu, kā SWAT.

Pārvedāt ieročus, jebkāda citu veida munīciju vai departamenta ekipējumu.

Ford Excursion, ir viens no lielākajiem bruņotajiem SUV un ir vislabākais transportlīdzeklis, lai droši pārvadātu vairākus cilvēkus un kravas. Vējstikls un visi durvju stikli ir noņemti un aizstāti ar ložu izturīgām, caurspīdīgām bruņām. Ir aprīkots ar lūku, ko var izmantot kā torni, lai atklātu uguni piemēram. Aprīkots ar jaunākajiem departamenta tehnoloģijām. 5CqdPKC.png

 

Bruņots, glābšanas transports - Cadillac Gage Commando

Šī transportlīdzekļa primārie uzdevumi ietver: 

Pārvest, pārtransportēt speciālo vienības komandu, kā SWAT.

Lai savaldītu dumpjus. 

Virsnieku un civiliedzīvotāju aizsardzība ārkārtas situācijās. 

Cadillac Gage Commando, ko galvenokārt izmanto SWAT vienība, ir smagi bruņots transportlīdzeklis, kas galvenokārt darbojas nekārtību jeb dumpju, kontroles jomā. Transportlīdzekļa smagā bruņu dēļ un augstaspiediena, ūdens lielgabals padara to neapturamu pret visu, kam tas uzbrauc virsū. Cadillac Gage Commando, galvenokārt izmanto SWAT vienība lai kontrolētu nekārtības un novērstu citas situācijas.. Transportlīdzekļa 25 collu tērauda apvalks un V8 turbodzinējs padara to par visstiprāko un visjaudīgāko transportlīdzekli, kas pieejams Los Santos Policijas departamentam. Spēkrata, zilo izskatu arī pārstāv Los Santos Policijas Departaments. 

Tas ietver arī, standarta policijas modifikācijas, piemēram, mobilo datu termināļus un iebūvētu sirēnu. eK0FbI8.png

Bruņots, glābšanas transports - Lenco BearCat G2

Šī transportlīdzekļa primārie uzdevumi ietver: 

Pārvest, pārtransportēt speciālo vienības komandu, kā SWAT.

Pārvedāt ieročus, jebkāda citu veida munīciju vai departamenta ekipējumu.

Jaunākais departamenta, papildinājums ir mūsdienīgais bruņotais Lenco BearCat G2. G2 piemīt, lieliskas braukšanas īpašības uz ceļa un manevrējamība šaurajā pilsētas vidē. Transportā var sasēsties 10 līdz 12 pilnīgi, bruņoti virsnieki. G2 galvenokārt izmanto SWAT vienība, lai ātri novērstu situācijas, kurās ir nepieciešams tūlītējs reaģēšanas laiks, kā arī pēkšņu briesmu gadījumus un civiliedzīvotāju atgūšanās, kā piemēram ķīlnieku situācijas. UAnUMEk.png

 

BpXDfPE.png

Departamenta ekipējums

 

Standarta ekipējums - Bruņu veste 

Bruņu veste,  aizsargā visus Los Santos policijas departamenta virsniekus, kas ikdienā strādā, regulāri veicot patrulēšanu uz ielām, piemēram. Bruņu vesti izmanto ikviens LSPD virsnieks, lai pasargātu savus dzīvībai, svarīgos orgānus no lodēm. Veste ir nodilusi uz torsa, un tā mazina mazo ieroču, bises un granātu ietekmi. Vestes gadu gaitā, ir izglābušas simtiem dzīvību, jo tās veiksmīgi nodrošina aizsardzību, pret lodēm. 

EHdP6Z7.png

Standarta ekipējums - Melnā, drošības josta

Drošības josta, kas apvilkta ap vidukli, nodrošina visu virsnieku ekipējumu, kas ir viegli sasniedzams ar rokām. Drošības josta ļauj viegli vadīt, kontrolēt un novietot lielāko daļu standarta policijas aprīkojuma. Palīgjosta, kas atrodas pie palīglīnijas, ļauj ērti un ātri piekļūt vitāli svarīgam policijas aprīkojumam. Piemēram, standarta ierocis, rokudzelži, radio un steks. Lai gan šķietami nav svarīgi, funkcionālā, drošības josta ir obligāts pamats visam aprīkojumam, kas ievērojami palielina visu policijas efektivitāti.dkjSqvA.png

Standarta ekipējums - S&W Modeļa 100 rokudzelži

Rokudzelžus var uzskatīt par visvecāko, policijas personīgo, aizsardzības aprīkojumu un rīku, kas ļauj droši darboties ar aizdomās turētājiem. Kopš viņu izgudrojuma pirms vairākiem gadsimtiem, rokudzelžu pamatdizains vienmēr ir palicis tāds pats. Tie tiek izmantoti, lai nostiprinātu personas rokas kopā, kavējot jebkādus pretošanās, bēgšanas vai citas, darbības mēģinājumus. Los Santos Policijas Departaments savu pienākumu izpildes laikā parasti izmanto Smith un Wesson Model 100 Modeļa roku dzelžus. Šie rokudzelži ar parastiem līdzekļiem ir gandrīz nesagraujami, ir ļoti izturīgi pret slēdzeņu noņemšanu, un tos var pielāgot, lai tie ietilptu tuvu jebkuras rokas locītavai. Virsnieki var nēsāt uz viņiem vairākus rokudzelžus, atkarībā no personīgajām vēlmēm un situācijām. Dažas Los Santos Policijas Departamenta vienības izmanto PlasiCuff stila rokudzelžus.jKbJIjj.png

 

Personīgais aizsardzības ierocis - Šaujamierocis

Katram Policijas darbiniekam ir obligācija nēsāt šaujamieroci, kamēr viņš pilda savus darba pienākumus, lai pielietotu nāvējošu spēku personai, ja situācija to prasa. Katram policijas darbiniekam līdzi ir Departamenta autorizēts ierocis - vai nu Glock, Beretta, Smith un Wesson, vai Kimber, kas viņiem vienmēr jānēsā, pildot dienesta pienākumus. Ieroči arī iekļauj- dažādas tipa bises un automātiskais ierocis, kas arī ir pieejams virsniekiem, ja situācija to uzskata par piemērotu. qkFkfjL.png 

Personīgais aizsardzības ierocis - Steks

Pats vienkāršākais policijas ekipējums iekļauj - steku, kas pieļauj viselementārāko drošības līmeni. Steks ir viens no senākajiem aprīkojuma gabaliem. Steki pirmo reizi tika izmantoti likuma izpildei ap 1840. gadu. Kopš tā laika tie ir attīstījušies dažādās fāzēs, kas beidzas ar mūsdienās izmantoto izsmalcināto, gludo, melno un metālisko steku. Galvenais steks, ko izmanto ir PR-24. Tas ir savienots ar roktura gabalu 90 grādu leņķī, ļaujot virsniekam vairāk pieturēt steku. LSPD steki, nāk standartā ar polikarbonāta apdari. ZDtwMHk.png

Personīgais aizsardzības ierocis - Taser X26

Teizeris jeb Taser ir vismodernākais policijas individuālais aizsardzības aprīkojums, ar kuru katrs policijas darbinieks ir aprīkots, atrodoties vispārējā patrulēšanā vai savādāk. Tas ir tas sauktais "elektrošoka ierocis”, tas nozīmē, ka tas palīdz likvidēt bēgšanu no aizdomās turētajiem ar elektrības lādiņu, kas izraisa “neiromuskulāru darbnespēju”. Los Santos Policijas Departaments, izmanto X26 Tasera modeli, modernāko, kas pašlaik tiek lietota. Mazā ierīce, kas veidota kā pistole, izšauj divas mazas šautriņas, kuru galos ir elektrodi, tās ir savienotas ar ierīci ar vadošo vadu. Ja kādam, tiek trāpīts ar šiem diviem elektrodiem, viņš saņem aptuveni 50 000 voltu lielu elektrošoku; šis trieciens gandrīz nekavējoties traucē tam, kuram tas trāpījis, un uz vairākām minūtēm, tā personas muskuļu darbība tiek apturēta.fDNaGCn.png

 

(( Informāciju rakstīja, pierakstīja un tulkoja no vairākiem angļu roleplay serveriem - Jacob Cade. )) 

(( Šajā topikā, tiks pārsvarā postoti skrīni, no LSPD roleplay ikdienas. )) 

(( Topiks tiks regulāri updeitots, ar jaunu informāciju, šī ir informācija ko pašlaik varu piedāvāt, lai sīkāk izzinātu LSPD. )) 

(( Jebkurš, kurš ir LSPD organizācija šeit var postot skrīnus no sava roleplay iekš organizācijas. ))

(( Šeit var arī parasti cilvēki postot savas domas, par topiku. )) 

 

 

 

  • Like 2
  • Love 8
  • Dislike 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da bla Tie policisti piebrauc nomaļā vietā pie manis Hz ka atrada es lietoju marihuānu tie sāk arestēt mani respect adminam ka bija klāt un mentus iemeta jaila un atbrīvoja mani ;) Bet par šo rakstīto tu šeit esi ieguldījis daudz darba rakstot šo visu RESPECT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, lsrp stepselis said:

viss no leserpi lomuspeles partulkots AR GOOGLE TULKOTAJU

Tur viss ir vienāds . Visi ņem informāciju no LAPD majaslapas,vai lsrp foruma.

 

Lsrp savukārt ņēma informāciju  no šejienes - http://www.lapdonline.org/ ,paldies ja . 

 

Vispariba ta ne . Tur tiešam daļa nav no lsrp foruma. Labāk lai ņem no LSRP foruma,nevis no samp.lv foruma,vai kaut kāda cita sudiga komuna. 

Pūlkvedis

Pūlkvedis, ir nākamais rangs,zem policijas priekšnieka vietnieka, un ir atbildīgs par biroja vadību departamentā. Viņi ziņos savam policijas priekšnieka vietniekam par departamenta nodaļas ikdienas darbu, kurā būs vairākas apakšnodaļas.

tadas pakapes nav lsrp foruma

ka ari ranki neatbilst realitatei./Bet saprotams,jo sa-mp nelidis visi ranki ,tapēc samazināts to skaits.

Edited by Rex

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, lsrp stepselis said:

es jau nesaku, ka tas ir slikti. es noradu vienigi uz to, ka viss topic ir nemts no VIENA anglu servera, un tulkojis ir nevis Jacob Cade, bet gan google tulkotajs.

Nu jā tā varētu būt problēma. Labi ka cenšas un kaut ko dara. Kaut arī drīz sapratīs,ka tas ir lieki iztērēts laiks. Bet vismaz cenšas,tāpēc novēlēsim  veiksmi.

Cerams ka kaut ko postos šajā forumā,savādāk izņemot sūdzību sadaļu,šeit nekā lādzīga nav.

Edited by Rex

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, lsrp stepselis said:

es jau nesaku, ka tas ir slikti. es noradu vienigi uz to, ka viss topic ir nemts no VIENA anglu servera, un tulkojis ir nevis Jacob Cade, bet gan google tulkotajs.

Tildes tulkotājs labāks, es ļoti daudz no sevis pierakstīju, lai līdzinātos mpsa vairāk, informācija ir ļoti vienāda, ka teica Rex, tāpēc šajā gadījumā neinteresē kaut ko šausmīgi izmainīt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.